Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:14 12/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16 

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKI.

4. Thứ năm (8.12)

- 7h30 Sinh hoạt CM: tập huấn dạy học THLM.

- 13h30 Ngoại khóa: SK-SSVTN và truyền thống QĐND Việt nam.

5. Tiếp tục hướng dẫn động viên HS thi Violympic Toán - vòng tự luyện.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG đến hết tuần 16.

Các tin khác