Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:49 26/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

1. Thực hiện chương trình tuần 2.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tiếp tục xây dựng và ổn định nề nếp dạy và học.

4. Thứ năm 28. 8

    Tham gia và tổ chức hoạt động ngoại khóa "Biến đổi khí hậu - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai"

5. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Chủ nhật 31.8

     Hội nghị phụ huynh đầu năm.

Các tin khác