Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:21 26/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 02 NĂM HỌC 2019-2020

- Thực hiện chương trình tuần 2.

- Cập nhật lịch báo giảng hoàn tất tuần 1 và 2 lên cổng TTĐT.

- Nộp danh sách HGS, TKB và kế hoạch dạy HSG Toán, Tin, MTCT.

- Hoàn tất kế hoạch sử dụng ĐDDH năm học 2019 - 2020 nộp chuyên môn.

- Triển khai dạy dồi dưỡng học sinh giỏi khối 7; 8; 9

-  Thứ 5 (29/8) - Họp PHHS đầu năm

13h30 - 14h45: Khối 6,9

15h30 - 16h45:Khối 7,8

- Thứ 6 (30/8)- 8h00: Họp liên tịch ( C Nhân, T Quý)

Các tin khác