Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:30 27/08/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

1. Thực hiện buổi dạy và học đầu tiên T1: 15.8.

2. Xây dựng, ổn định nề nếp các lớp.

3. Xây dựng, quy định nề nếp, dụng cụ học tập, chương trình học tập bộ môn.

4. Kiểm tra, chỉnh trang phòng học bộ môn, thiết bị phục vụ dạy hoc.

5. Tham gia lớp bồi dương chính trị đầu năm học tại Phòng GD & ĐT: 17 - 18.8.

6. Sinh hoạt Tổ chuyên môn: 13h30 thứ năm 15.8.

Các tin khác