Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:58 02/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 30.

Cập nhật thông tinh kịp thời.

Duy trì bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Nộp SKKN vàothứ năm (05/04).

Nộp bài BDTX vào thứ 7 (07/04)

Thứ năm: 13h30: Họp Hội đồng.

Thứ sáu: Dự giờ C Nhân - Tiết 4, lớp 6/1. (GV không có tiết tham dự đông đủ).

Các tin khác