Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:19 26/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

1. Hoàn thành chương trình HKI năm học 2017 - 2018.

2. Cập nhật đầy đủ các thông tin đúng quy định.

3. Coi và chấm bài kiểm tra HKI tập trung theo phân công của trường từ 26/12/2017.

Các tin khác