Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:05 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiên chương trình tuần 26.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. KT chung đề môn Hình học 7

    Sáng thứ năm 03.3 - T3 - GV coi: Hòa, Nhân, Thiện, Quý.

4. Chiều thứ năm 13h30 - Họp Hội đồng.

5. Động viên, hướng dẫn HS tham dự thi Volympic vòng thi cấp Huyện.

Các tin khác