Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:05 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiên chương trình tuần 26.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. KT chung đề môn Hình học 7

    Sáng thứ năm 03.3 - T3 - GV coi: Hòa, Nhân, Thiện, Quý.

4. Chiều thứ năm 13h30 - Họp Hội đồng.

5. Động viên, hướng dẫn HS tham dự thi Volympic vòng thi cấp Huyện.

Các tin khác