Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:14 24/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2020, từ 17/02/2020 đến 23/02/2020 )

1. Học sinh nghỉ học phòng dịch Covid - 19.

2. Tham gia trực trường theo phân công của nhà trường.

2. Thứ 4 (19/02/2020): 7h30 - Sinh hoạt chuyên môn;  Vào điểm học bạ kỳ I.

3. Thứ 5 (20/02/2020) - 7h30: GV nam tham gia trồng cây.

4. GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

5. GV đang nhập website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để tham gia cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai.

Các tin khác