Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:51 05/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện PPCT tuần 31.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. KT chung đề: Thứ năm (7.4) GV coi: T. Thiện, C. Nhân, T. Hòa, T. Quý.

     Tiết 3: Đại số 9.

     Tiết 4: Dại số 7.

4. Nộp GAĐT theo chuẩn E - leaning.

5. Tham gia họp CM Sở GD&ĐT tại THCS Nguyễn Tri Phương - Thứ năm(7.4) 7h30 - T. Mai, T. Sơn.

6. Dạy thay T. Sơn TKB sáng thứ năm: T. Quý.

7. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 34: Dại số 8, Hình học 6.

Các tin khác