Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:51 05/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện PPCT tuần 31.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. KT chung đề: Thứ năm (7.4) GV coi: T. Thiện, C. Nhân, T. Hòa, T. Quý.

     Tiết 3: Đại số 9.

     Tiết 4: Dại số 7.

4. Nộp GAĐT theo chuẩn E - leaning.

5. Tham gia họp CM Sở GD&ĐT tại THCS Nguyễn Tri Phương - Thứ năm(7.4) 7h30 - T. Mai, T. Sơn.

6. Dạy thay T. Sơn TKB sáng thứ năm: T. Quý.

7. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 34: Dại số 8, Hình học 6.

Các tin khác