Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:20 07/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

KẾ HOACH TUẦN 34

- Thực hiện chương trình: Tuần 13 - HK 2;

 - Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học;

- Duy trì nề nếp dạy học, bồi dưỡng HSG khối 6, 7, 8;

- GV tăng cường dự giờ đảm bảo chỉ tiêu năm học.

- Giáo viên thiếu tiết dạy bù kịp chương trình.

- Dạy kiến thức mới kết hợp với ôn tập cho học sinh;

THứ năm: 

Sáng tiết 3;4;5: dạy bù TKB thứ  chiều thứ hai.

Chiều: 13h30: thao giảng chuyên đề: thầy Thiện.

Nộp hồ sơ cá nhân , hồ sơ tổ cho chuyên môn kiểm tra.

Sáng thứ sáu: dự giờ thầy Hòa tiết 4.

Các tin khác