Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:54 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17.

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục công tác BD HSG. Ra đề thi HSG nộp chuyên môn.

4. Tăng cường hướng dẫn ôn tập HKI cho học sinh.

5. Rà soát và cập nhật  các cột điểm đúng quy chế.

6. GVBM nộp bài kiểm tra định kỳ để lưu.

7. Tổ chức KTHKI môn Tin học trong tiết dạy theo PPCT.

8. Thứ 5 (13/12) - Sinh hoạt chuyên môn

- 13h30:  Sinh hoạt tổ chuyên môn.

-14h25:Họp chuyên môn;

Các tin khác