Dạy tức là học hai lần''

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:54 12/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 28.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Nộp đề cuơng ôn tập học kỳ 2 và đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2.

Thứ năm: (15/3)

Thao giảng: thầy Quý.

Kiểm tra chéo hồ sơ.

Các tin khác