Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:09 01/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

1. Tiếp tục hoàn thành chương trình tuần 1.

2. Nhận hồ sơ, sổ sách hoàn thành phần đầu các hồ sơ.

3. Khảo sát chất lượng đầu năm khối 6 theo kế hoạch của Trường: T5 - 22.8

4. Khảo sát chất lượng đầu năm khối 7 - 8 - 9 theo kế hoạch của Trường: T7 - 25.8

5. Chấm bài KSCLĐN, thống kê báo cáo kết quả.

Các tin khác