Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:20 26/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm ...

3. KT chung đề: Sáng thứ năm (29.10) T3 - Đại số 8 - GV coi: Cường , Vũ, Thiện, Sơn, Quý.

4. Dự giờ T. Hòa: Chiều thư ba T8 - Toán 7.2 - GV dự: T. Thiện, T. Cường, T. Vũ.

5. Chiều thứ năm (29.10) 13h30 - Sinh hoạt CM cụm tại THCS Nguyễn Hữu Đà

                               Toàn bộ GV toán tham gia.

Các tin khác