Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:03 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

+ Thực hiện chương trình tuần 31.

+ GV thiếu tiết có kế hoạch tự dạy bù để đảm bảo chương trình.

+ Duy trì bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

+ Nộp SKKN và BDTX trước 12/4 (thứ năm).

+ Thứ năm ( 12/4) Sinh hoạt chuyên môn tổ.

Thao giảng : thầy Sơn.

Các tin khác