Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:15 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 25.

Lên lịch báo giảng và cập nhật kịp thời.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Nộp kế hoạch dạy BD HSG HK2 cho chuyên môn. (01/3)

Cập nhật điểm HK1 vào học bạ.

Thứ năm (01/3):

Sáng: tiết 3, tiết 4: dạy bù thời khóa biểu thứ năm.

Chiều: 13h30': Họp hội đồng.

Chiều thứ bảy:

KTTD thầy Sơn, thầy Long.

Thầy Sơn: tiết 3: Toán 8/1; Thầy Long: tiết 4: Tin 6/1.

Các tin khác