Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:15 27/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2018, từ 26/02/2018 đến 04/03/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 25.

Lên lịch báo giảng và cập nhật kịp thời.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Nộp kế hoạch dạy BD HSG HK2 cho chuyên môn. (01/3)

Cập nhật điểm HK1 vào học bạ.

Thứ năm (01/3):

Sáng: tiết 3, tiết 4: dạy bù thời khóa biểu thứ năm.

Chiều: 13h30': Họp hội đồng.

Chiều thứ bảy:

KTTD thầy Sơn, thầy Long.

Thầy Sơn: tiết 3: Toán 8/1; Thầy Long: tiết 4: Tin 6/1.

Các tin khác