Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:43 09/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 29 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm đúng quy định.

3. Nộp bài BDTX - nội dung 1 tại tổ - 12.3

4. Thứ năm 12.3

    Sáng: Kiểm tra chung đề

              Tiết 3 - Hình học 7, Tiết 4 - Đại số 8. GV coi: C. Nhân, T. Sơn, T. Thiện, T. Cường, T. Quý.

   Chiều: 13h30 Sinh hoạt Tổ - Thao giảng

              Tiết 1. T. Cường.

              Tiết 2. T. Sơn.

5. Dạy thay T. Mai công tác: sáng thứ ba (10.3) Hình học 9.2 - T. Quý

6. Cá nhân làm kế hoạch sử dụng ĐDDH nộp tại Email Tổ.

Các tin khác