Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:43 09/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 29 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm đúng quy định.

3. Nộp bài BDTX - nội dung 1 tại tổ - 12.3

4. Thứ năm 12.3

    Sáng: Kiểm tra chung đề

              Tiết 3 - Hình học 7, Tiết 4 - Đại số 8. GV coi: C. Nhân, T. Sơn, T. Thiện, T. Cường, T. Quý.

   Chiều: 13h30 Sinh hoạt Tổ - Thao giảng

              Tiết 1. T. Cường.

              Tiết 2. T. Sơn.

5. Dạy thay T. Mai công tác: sáng thứ ba (10.3) Hình học 9.2 - T. Quý

6. Cá nhân làm kế hoạch sử dụng ĐDDH nộp tại Email Tổ.

Các tin khác