Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:46 22/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tăng cường KTTX nâng cao chât lượng dạy và học.

4. Thứ năm 25.9 - Hội nhgij CB-CC năm học 2014 - 2015 tại trường (13h)

5. Hoàn thành nộp đề KT một tiết chung đề HKI.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đặc biệt là MTCT để HS chuẩn bị thi khảo sát tại Phòng GD.

Các tin khác