Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:46 22/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tăng cường KTTX nâng cao chât lượng dạy và học.

4. Thứ năm 25.9 - Hội nhgij CB-CC năm học 2014 - 2015 tại trường (13h)

5. Hoàn thành nộp đề KT một tiết chung đề HKI.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đặc biệt là MTCT để HS chuẩn bị thi khảo sát tại Phòng GD.

Các tin khác