Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:54 06/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tổ chức và tham gia Lễ hội khai giảng năm học 2016 - 2017 6h30 ngày 05.9.2016.

4. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

5. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017.

6. Tiến hành bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác