Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:54 06/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tổ chức và tham gia Lễ hội khai giảng năm học 2016 - 2017 6h30 ngày 05.9.2016.

4. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

5. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017.

6. Tiến hành bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác