Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:18 12/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

1. Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ 2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Dạy thử thi GVG thầy Quý:

Bài 3: đại số 8: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Tiết 2: sáng thứ tư (15/02).

Tiết 2: sáng thứ năm (16/02).

4. Đưa GV đi thi GVG Toán: Tiết 8 thứ ba(14/01) : thầy Thiện, thầy Long.

Tiết 9 thứ bảy (18/01) : thầy Thiện, thầy Sơn cô Nhân

5. Dạy thay thầy Quý thi GVG: chiều thứ ba 4 tiết : Cô Nhân.

Thứ năm: 16/01: Sơ kết tổ chuyên môn.

Chủ nhật: (19/01) Họp phụ huynh HS. 

Các tin khác