Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:27 12/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

1. Thực hiện chương trình tuần 19 - HKII.

2. Thay đổi chuyên môn, thời khóa biểu.

3. Thi khảo sát đội tuyển HSG trường: Thứ năm - 15.1

    Sáng: Toán 8; 9. Chiều: Tin 9.

GV bồi dưỡng tự in đề thi nộp trường.

4. Thứ năm - 15.1 Tập huấn dạy học và KTĐG theo năng lực cả ngày: Từ 7h30

   Môn Toán tại THCS Ngô Thế Lân. Môn Tin tại THCS Đặng Dung.

5. Tiếp tục làm việc với Đoàn đánh giá ngoài KĐCL Trường.

Các tin khác