Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:27 12/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 19

1. Thực hiện chương trình tuần 19 - HKII.

2. Thay đổi chuyên môn, thời khóa biểu.

3. Thi khảo sát đội tuyển HSG trường: Thứ năm - 15.1

    Sáng: Toán 8; 9. Chiều: Tin 9.

GV bồi dưỡng tự in đề thi nộp trường.

4. Thứ năm - 15.1 Tập huấn dạy học và KTĐG theo năng lực cả ngày: Từ 7h30

   Môn Toán tại THCS Ngô Thế Lân. Môn Tin tại THCS Đặng Dung.

5. Tiếp tục làm việc với Đoàn đánh giá ngoài KĐCL Trường.

Các tin khác