Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 06:05 04/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5:

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. GV hoàn thành bài thu hoạch chính trị hè nộp văn thư.

3. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

4. Thực hiện làm kế hoạch dạy học Toán, Tin tất cả các khối hoàn tất ( có hướng dẫn và mẫu trên gmail của Tổ))

Toán 6: C Nhân

Toán 7: thầy Hòa

Toán 8: thầy Quý

Toán 9: thầy Sơn

Ti6, tin 8: thầy Long

Tin 7: thầy Quý

Tin 9: thầy Sơn.

5.Thứ hai: 13h30: Tham gia tập huấn xây dựng ma trân đế kiểm tra TNKQ: thầy Quý 

6. Họp chuẩn bị HN CBCC.VC lúc 14h thứ ba(06.10): C Nhân

7. Thứ ba: dự giờ thầy Thiện tiết 9.

8. Thứ năm: HN CBCC, VC năm học 2020.2021: lúc 13h30: Toàn thể Gv tham dự, mang đúng trang phục

Điều chỉnh, bổ sung:

TKB thứ năm, sáu bảy: không thực hiện được do nghỉ lụt.

Chưa thực hiện được 

HN CBCC, VC năm học 2020.2021 vì lũ lụt.

Các tin khác