Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:00 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Kiểm tra chung đề: Sáng thứ tư (19.11) Tiết 4. Số học 6 - T.Mai, T.Hòa, T.Thiện, T.Quý.

4. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 15. Đại số 7 - Hình học 6.

5. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm HKI.

6. Tham gia Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam: 7h ngày 20.11.2014 tại UBND xã Quảng Thành.

Các tin khác