Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:00 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Kiểm tra chung đề: Sáng thứ tư (19.11) Tiết 4. Số học 6 - T.Mai, T.Hòa, T.Thiện, T.Quý.

4. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 15. Đại số 7 - Hình học 6.

5. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm HKI.

6. Tham gia Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam: 7h ngày 20.11.2014 tại UBND xã Quảng Thành.

Các tin khác