Dạy tức là học hai lần''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:21 07/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 25 

1. Thực hiện chương trình tuần 22.

2. Cập nhật thông tin kịp thời đúng quy định.

3. Ổn định nề nếp dạy và học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

4. Thứ năm (09.2) - 13h30 

   - Sinh hoạt CM.

   - Thao giảng: T. Long.

5. Tiếp tục hướng dẫn động viên HS tham gia thi Violympic Toán các vòng tự luyện.

6. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

7. Hoàn thành các nội dung BDTX theo kế hoạch.

Các tin khác