Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:00 28/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20 

1. Hoàn thành công tác HKI.

2. Tiếp tục dạy và học các tiết còn thiếu trong chương trình HKI.

3. Thứ ba (29.12) Tổ chức và tham gia ngoại khóa: Rung chuông vàng.

4. Dạy thay T. Mai tập huấn tại PGD: Thứ tư (30.12) T. Cường, T. Sơn.

5. Nộp bài dự thi cấp trường: Giải quyết vấn đề bằng liên môn và Dạy học tích hợp (Thứ tư 30.12)

6. Thứ năm (31.12) Từ 7h15

      - Họp hội đồng.

      - Sơ kết HKI tổ CM.

Các tin khác