Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:09 03/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2020, từ 30/03/2020 đến 05/04/2020 )

Tiếp tục nghỉ phòng dịch nCoV

GV bộ môn Toán ( C Nhân, T Sơn) nắm tình hình học sinh hướng dẫn học sinh tham gia học trên truyền hình theo kế hoạch của sở giáo dục.

GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

Giáo viên, nắm lịch trực trường theo phân công của BGH thực hiện đảm bảo.

Các tin khác