Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:18 19/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 48 năm 2020, từ 23/11/2020 đến 29/11/2020 )

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Tăng cường dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh.

3. Cập nhật thông tin, cập nhật điểm kịp thời, chính xác.

4. GV chủ động dạy bù kịp chương trình.

5. Thứ năm (26/11)

 13h30: Sinh hoạt chuyên môn.

14H00: Thao giảng: thầy Quý

 Kiểm tra hồ sơ GV.

Chuẩn bị kế hoạch ngoại khóa: Rung chuông vàng Toán Tin 8

6. GV và tổ nộp hồ sơ chuyên môn trường kiểm tra.

Các tin khác