Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:20 03/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 )

1. Thực hiện coi và chấm kiểm tra HK1 theo phân công.

2. Tổng hợp bài kiểm tra HK1:

Toán 6: thầy Sơn.

Toán 7: thầy Thiện

Toán 8: thầy Hòa.

Toán 9: Cô Nhân. 

Các tin khác