Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:23 13/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

1. Tổng hợp PPCT HKII giảm tải theo cv1113 nộp CM.

2. Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19 từ 13/4 đến 19/4; tham gia học qua internet, mail.. theo hướng của GVCN và GVBM.

3. GVBM soạn và gởi bài học theo PPCT HKII mới xây dựng vể mail TT để  chuyển tiếp cho GVCN các khối, lớp triển khai dạy học qua Internet tuần 35 theo phân công.

4. GVBN Toán 9 nắm tình hình học sinh tham gia học trên truyền hình TRT; học qua các trang nhóm của lớp theo kế hoạch.

5. GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

6. GV trực cơ quan theo phân công BGH nhà trường.

Các tin khác