Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:01 31/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

1. Thực hiện chương trình tuần 3.

2. Lên lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH vào trang Web của trường.

3. Tuyển chọn lập đội tuyển HSG các môn: Toán 8, Tin 8-9 tiến hành bồi dưỡng - T. Sơn, T. Long.

4. Thứ năm 03.9 Họp Hội đồng - 13h30.

5. Thứ bảy 05.9 Khai giảng năm học 2015 - 2016. 

Các tin khác