Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:25 03/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Nghỉ tết nguyên đán ngày 27;28; 29/01/2020

2. Ngày 30/01/2020 thực hiện dạy học theo TKB.

3. GV theo dõi sát sao số lượng hs vắng trễ báo GVCN và các đoàn thể trong nhà trường.

4. Thực hiện huy động học sinh nghỉ học, chưa đến lớp theo phân công.

Các tin khác