Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:41 01/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16 

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Cập nhật thông tin theo đúng quy định.

3. Triển khai ôn tập HKI cho HS.

4. Chiều thứ năm (03.12) 13h30 - Họp Hội đồng.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, động viên HS tham gia thi Violympic.

6. Các bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

7. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề môn Đại số 7 vào tuần 17.

Các tin khác