Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:21 01/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

KẾ HOACH TUẦN 37:

Thứ hai: HS được nghỉ học, sẽ dạy bù vào thứ năm.

Thứ ba(30/4/2019): nghỉ lễ 30/4.

Thứ tư: Nghỉ lễ Quốc tế lao động 01/05.

Thứ năm (02/05/2019)

Sáng: Khối 8; 9 học bình thường.

9h00: Họp hội đồng sư phạm.

Buổi chiều: Học bù TKB sáng thứ hai.

Thứ sáu, thứ bảy: GV coi thi chấm thi theo phân công.

Các tin khác