Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:44 01/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

Kế hoạch tuần 16.

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Tăng cường bồi dưỡng HSG để HS chuẩn bị thi trong tháng 01.

3. Cập nhật thông tin, cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ vào sô, lên mạng.

4. Thực hiện dạy và ôn tập cho HS, phát đề cương ôn tập đến HS.

5. Ra đề thi HSG:

Toán 8: Cô Nhân; Toán 9: Thầy Sơn; Tin học 9: thầy Long; MTCT: Thầy Quý

6. Thứ năm: 9h: Họp hội đồng

13h30: Họp Chi Bộ phân loại Đảng viên cuối năm: T Quý, C Nhân.

7. Kiểm tra chuyên đề: thầy Sơn

Dự giờ lớp 9/3 sáng thứ tư tiết 3.

Các tin khác