Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 23:01 05/07/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 28 năm 2020, từ 06/07/2020 đến 12/07/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28

Thứ hai: Dạy học bình thường, tiết SHL đảo ra tiết 4.

Thứ ba: C Nhân kiểm tra học bạ khối 6 lúc 14h

Thứ tư:8h00: Rà soát hồ sơ KĐCL ( C Nhân, thầy Quý)

HS lao động theo phân công.

Thứ năm: 7h 30: Họp hội đồng cuối năm, trang hoàng lễ phát thưởng, tổng kết năm học: thầy Quý, thầy Long.

Thứ sáu: 6h45:  Tổng kết, phát thưởng năm học 2019-2020.

Các tin khác