Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:48 16/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

1. Thực hiện chương trình tuần 12 HKII, tăng cường hướng dẫn ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKII.

2. Cập nhật các thông tin chính xác, kip thời, đảm bảo đúng quy định.

3. GVBM ký mượn, trả TBDH cho thiết bị.

4. Tiếp tục thực hiện dạy BD HSG K7, 8.

5. Cập nhật các cột điểm kiểm tra theo PPCT.

6. Thứ 5 (18/6)

13h30: Họp chuyên môn

14h00: Ngoại khóa chuyên đề tổ " Đố vui để học Toán Tin 6"

7. Thứ 7 (20/6) - Kiểm tra HKII môn Công nghệ, GDCD theo kế hoạch của trường.

Các tin khác