Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:48 16/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

1. Thực hiện chương trình tuần 12 HKII, tăng cường hướng dẫn ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKII.

2. Cập nhật các thông tin chính xác, kip thời, đảm bảo đúng quy định.

3. GVBM ký mượn, trả TBDH cho thiết bị.

4. Tiếp tục thực hiện dạy BD HSG K7, 8.

5. Cập nhật các cột điểm kiểm tra theo PPCT.

6. Thứ 5 (18/6)

13h30: Họp chuyên môn

14h00: Ngoại khóa chuyên đề tổ " Đố vui để học Toán Tin 6"

7. Thứ 7 (20/6) - Kiểm tra HKII môn Công nghệ, GDCD theo kế hoạch của trường.

Các tin khác