Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:01 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11

    1. Thực hiện chương trình tuần 11

    2. Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 8, 9

    3. Tăng cường kiểm tra miệng, 15 phút, vào sổ điểm chính;

    4. Tăng cường sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT vào dạy học.

    5. Thứ năm: (01/11/2018)

             1h30: Họp Hội đồng.

    6. Chiều thứ sáu: GV nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra.

    7. HS tham gia thi giải toán bằng MTCT tại Quốc Học Huế .

Các tin khác