Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:16 21/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 27 

1. Thực hiện chương trình tuần 24.

2. Cập nhật kịp thời thông tin đúng quy định.

3. Xây dựng góp ý các tiết dạy dự thi GVDG cấp Huyện - T. Long.

4. Tiếp tục động viên, hướng dẫn HS thi Violympic Toán các vòng tự luyện.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Dạy thay T. Long - Sáng thứ tư (22.2) T1,2 - C. Nhân.

7. Soạn GA theo chuẩn E-learning 1GA/1GV.

Các tin khác