Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:10 28/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

Tuần 2:

1. Thực hiện chương trình tuần 2.

2. Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn. Cập nhật lịch báo giảng.

3.GV có dạy bồi dương HSG nộp kế hoạch bồi dưỡng HSG cho chuyên môn.

4. TT tổng hợp các kế hoạch nộp chuyên môn.

5. THứ năm (30/8): Họp PHHS đầu năm.

 7h30 - 8h45:  Khối 6, khối 9.

 9h00 - 10h15 : Khối 7, khối 8.

Buổi chiều: Dạy TKB buối sáng thứ năm.

6. GVCN 9 triển khai dạy hướng nghiệp cho HS (Thầy Sơn L9/3).

7. Thứ hai (03/09): Nghỉ bù lễ 2/9.

Thứ ba(04/9): Học TKB thứ hai.

Các tin khác