Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:32 29/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12. 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Cập nhật và lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sáng thứ năm (31.10) tiết 5 - Kiểm tra 1 tiết chung đề môn Vật lý 9.

4. Chiều thứ năm (31.10) - 13h30 Sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS Nguyễn Đình Anh - GV Toán.

5. Chuẩn bị ra đề cương và đề KTHK I các bộ môn nộp Tổ.

Các tin khác