Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:19 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 6/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. KTTD c.Nhân: Dự giờ

   - Sáng thứ ba (25.02) tiết 4 - Toán 6/1

   - Chiều thứ bảy (01.3) tiết 3 - Toán 7/2

4. Chiều thứ năm (27.02) Sinh hoạt Tổ:

  - Thao giảng chuyên đề: T. Cường, T. Long.

  - Kiểm tra hồ sơ GV tháng 2.

Các tin khác