Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:25 13/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09

- Quan tâm số lượng học sinh, vận động học sinh đi học chuyên cần;

- Thực hiện chương trình tuần 9;

- Duy trì tốt nề nếp dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Kiểm tra toàn diện (Đợt 1) năm học 2019- 2020: Thầy Đặng Công Quý.

Tiết 1: tiết 9 chiều thứ ba ngày (15/10)

Tiết PPCT 17 đại số 8, chia đa thức một biến đã sắp xếp: GV dự thầy Thiện, C Nhân.

Tiết 2: Tiết 8 chiều thứ bảy (19/10)

Tiết PPCT 18, Hình 8: Hình thoi.

- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2019 - 2020;

- Tăng cường kiểm tra miệng, 15 phút; kiểm tra định kỳ đảm bảo theo quy định;

- Cập nhật: Lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học;

+ Thực hiện các quy định của nhà trường;

Các tin khác