Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:54 21/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Kiểm tra một tiết chung đề: Sáng thứ năm (23.10) Tiết 3 - Hình học 9.

4. Chiều thứ năm (23.10) Họp hội đồng.

                                     Sinh hoạt tổ chuyên môn. Xây dựng chương trình giảng dạy bộ môn.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT một tiết chung đề Đại số 8 - Tuần 11.

6. Tăng cường bồi dưỡng giải toán bằng MTCT cho HS chuẩn bị thi Tỉnh.

Các tin khác