Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:54 21/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Kiểm tra một tiết chung đề: Sáng thứ năm (23.10) Tiết 3 - Hình học 9.

4. Chiều thứ năm (23.10) Họp hội đồng.

                                     Sinh hoạt tổ chuyên môn. Xây dựng chương trình giảng dạy bộ môn.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT một tiết chung đề Đại số 8 - Tuần 11.

6. Tăng cường bồi dưỡng giải toán bằng MTCT cho HS chuẩn bị thi Tỉnh.

Các tin khác