Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:30 02/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17 

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Các bộ môn còn thiếu có kế hoạch dạy bù kịp theo tiến độ chương trình chung.

3. Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

4. Triển khai đề cương ôn tập HKI cho học sinh.

5. Chiều thứ năm 05.12 - 13h30

       Họp Hội đồng.

6. Dự giờ KTTD T. Trung

     Chiều thứ tư - tiết 2: Công nghệ 8.1 - T. Quang, T. Điệp.

     Sáng thứ bảy - tiết 2: Vật lí 9.2 - T. Mai, T. Đạo.

7. Tiếp tục bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu.

Các tin khác