Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:13 01/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3

1. Thực hiện chương trình tuần 2.

2. lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Báo cáo kết quả điểm KSCLĐN khối 7-8-9.

4. Tập huấn CNTT tại phòng tin của trường: 13h30 T5-29.8.

5. Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng các phòng học bộ môn, thiết bị dạy học.

Các tin khác