Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:53 03/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 25 

1. Thực hiện chương trình tuần 23.

2. Nắm chắc số lượng, chuyên cần của HS.

3. Cập nhật các thông tin theo đúng quy định.

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng TBDH học kì II.

5. Chấm thi HSG Huyện từ 13h30 thứ hai (01.2) - T. Mai, T. Sơn.

6. Sáng thứ năm (04.2) 9h00 - Họp Hội đồng.

    Tối 18h00 tham gia Văn nghệ Xổ số - Vui xuân.

Các tin khác