Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:19 09/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020 )

1. Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch  Covid-19 từ 06/4 đến 12/4.

2. GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

3. GVBM Toán 9 theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh tham gia học trên truyền hình TRT theo kế hoạch của sở giáo dục.

4. Tham gia trực trường theo phân công của BGH nhà trường.

5. Thứ sáu: 8h00(10/04/2019): TTCM họp về kế hoạch dạy học.

Các tin khác