Dạy tức là học hai lần''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:57 18/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 23 

1. Thực hiện tuần 21 PPCT.

2. Cập nhật thông tin kịp thời.

3. Thứ năm (21.1)

   Sáng: KT chung đề số học 6 (T3) - T.Mai, T. Vũ, T. Thiện, T. Cường.

            Hướng dẫn HS thi Violympic cấp trường - T. Quý, T. Sơn.

   Chiều: 13h30 Sinh hoạt CM cụm tại THCS Trần Thúc Nhẫn - GV Tin học.

4. Tiếp tục BD-HSG các bộ môn chuẩn bị cho HS tham dự kì thi HSG cấp Huyện.

Các tin khác