Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:30 06/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20 

1. Hoàn thành toàn bộ KH học kì 1.

2. Nộp các biểu mẫu thống kê theo quy định.

3. Rà soát các thông tư xếp loại hai mặt HKI cho HS.

4. Thứ năm (05.1)

   - Thi Violympic Toán cấp trường - Từ 9h00

   - Thi HSG cấp trường.

   - Họp Hội đồng - 13h00

   - Sơ kết HKI Tổ - 14h30

5. Thay đổi CM, phân TKB HK2

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn sau khi được tuyển chọn cấp trường.

Các tin khác