Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:44 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 HK2:

1. Thực hiện TKB và phân công chuyên môn HK2 từ 07/01/2019.

2. Thực hiện chương trình tuần 1 HK2.

3. Tăng cường BD HSG chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.(22 và 23/01/2019).

4. Quan tâm đến số lượng HS và nề nếp HS sau thi HK1.

5. Thứ năm: 

Sinh hoạt chuyên môn.

Thao giảng chuyên đề: Cô Nhân.

Các tin khác